Anda Diseru Menyertai Jihad Qital Demi Mengembalikan Kerajaan Islam Di Dunia Ini

Anda Diseru Menyertai Jihad Qital Demi Mengembalikan Kerajaan Islam Di Dunia Ini

~ Analisis Graf Kebangkitan Islam~

Get your own Poll! "Siapkanlah untuk memerangi mereka (iaitu untuk memerangi kafir harbi) apa saja kekuatan yang kalian mampu dan dari kuda-kuda yang ditambatkan untuk berperang (iaitu persiapan persenjataan yang hebat)(yang dengan persiapan itu) kalian menggentarkan musuh Allah dan musuh kalian serta orang-orang selain mereka yang tidak kalian ketahui sedangkan Allah mengetahuinya" (Surah al-Anfal ayat 60).
Get your own Poll! "Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu (untuk tidak berperang) hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan yang hati mereka (sangat) ragu-ragu. Oleh itu mereka sentiasa bingung teragak-agak dalam keraguannya. Dan kalaulah mereka mahu keluar (untuk turut berperang), tentulah mereka menyediakan persiapan untuknya; tetapi Allah tidak suka pemergian mereka, lalu dilemahkanNya semangat mereka, dan dikatakan (oleh Syaitan): "Tinggalah kamu bersama-sama orang-orang yang tinggal" " (At-Taubah: 45-46)

Jom Dapatkan Perkembangan Blog Ni!

Ahad, 17 Oktober 2010

KEWAJIPAN MeMbanGkitKaN SeManGaT JIHAD

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin, washolatu wassalamu ala asyrofil anbiyai wal murasil wa ala alihi wa shohbihi ajma'in. Amma ba'd.

Qala Taala:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ۚ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۚ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ

“Hai Nabi, kobarkanlah semangat orang-orang beriman untuk berperang. Jika ada dua puluh orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. Dan jika ada seratus orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan seribu dari pada orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti.”
Al-Anfal: 65


Dalam ayat di atas, ALLAH menyuruh Para Nabi untuk mengobarkan semangat jihad orang-orang beriman. Kata ulama, semua perintah yang ditujukan kepaa nabi juga ditujukan kepada orang-orang beriman. Bermakna ALLAH menyuruh kita untuk mengobarkan semangat jihad orang beriman yang lain untuk berperang! Ini adalah satu perintah dari ALLAH!!!
Masalahnya sekarang, adakah di sekolah kita itu, orang yang mengobarkan semangat orang lain untuk berperang? Adakah ada subjek di sekolah kita tentang jihad perang? Tiada orang pun yang menjalankan titah perintah ALLAH ini kerana mereka itu 'takut mati, cinta hidup'. Bagaimana mereka ingin mengajak manusia berperang sedangkan mereka sendiri takut untuk berperang? Sekarang! Orang-orang yang mempunyai semangat peranglah yang bertanggungjawab membangkitkan semula semangat perang ke dalam jiwa kaum muslimin. Usah diharapkan orang-orang yang penakut itu untuk menggalas beban jihad ini.


Setiap kali disebutkan perkataan 'perang di jalan ALLAH' di hadapan mereka-mereka yang penakut itu, maka mereka menjawab "ALLAH tak suruh kita berperang betul-betul kut, tapi mungkin ALLAH suruh kita berperang dengan nafsu sahaja.." Kerana penyakit 'cinta dunia, takut mati' mereka itulah mereka sanggup memejamkan kedua mata dan mendiamkan diri dihadapan yahudi yang sedang memperkosa masjid Aqsa! Bilangan mereka ramai, namun jumlah yang ramai itu sedikit pun tidak mampu untuk menggerakkan tangan, lidah dan anggota badan lain untuk berjihad! Sedikit pun jumlah mereka yang ramai itu tidak mampu untuk menyakiti atau menggentarkan yahudi yang sedikit itu.


Mereka yang takut berperang itu dihinakan ALLAH, Firman ALLAH:

"...Maka apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya (PERINTAH) PERANG, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pengsan kerana takut mati, dan KECELAKAANLAH BAGI MEREKA" (Muhammad:20)

Menjadi mujahid di jalan ALLAH itu sepatutnya menjadi suatu cita-cita setiap lelaki muslim sepertimana yang disebutkan Nabi:

Dari Abu Hurairah ra., ditanyakan, Wahai Rasulullah, amal apa yang menyamai pahala jihad di jalan Allah?" Beliau menjawab, "Kalian tidak mampu melakukannya." Maka diulangilah pertanyaan itu dua kali atau tiga kali. Setiap pertanyaan itu dijawabnya, "Kalian tidak mampu melakukannya." Kemudian berkata, Mujahid di jalan Allah itu seumpama orang yang berpuasa, yang mengerjakan shalat, dan yang membaca Qur'an, dimana ia tidak berhenti dari puasa dan shalatnya, sehingga sang mujahid pulang dari medan pertempuran." (HR. Bukhari, Muslim, Nasa'I, Ibnu Majjah, dan Tirmidzi)

Berada di medan perang sepatutnya menjadi suatu tempat perlancongan yang diidam-idamkan oleh setiap muslim, seperti mana sabda Nabi:

Dari Utsman bin Affan, Nabi saw. Bersabda, "Barangsiapa melakukan ribath fi sabilillah (berjaga di medan jihad) satu malam, maka (nilainya) seperti seribu malam dari puasa dan shalatnya." (HR. Ibnu Majah)

Setiap umat Islam wajib bercita-cita untuk berperang pada jalan ALLAH, siapa yang tidak bercita-cita untuk berperang, maka diragui keimanannya, sepertimana hadis Nabi:

Dari Abu Hurairah ra., dari Rasulullah saw. Bahwa beliau besabda, "Barangsiapa mati (dalam keadaan) belum pernah berperang dan tidak terlintas dalam hatinya keinginan berperang, maka ia mati dalam keadaan munafik." (HR. Muslim dan Abu Dawud)

Tidaklah sama darjat antara orang yang tidak berperang dengan orang yang berperang! Meskipun dia mengatakan bahawa dirinya sedang berjihad juga seperti jihad menuntut ilmu, jihad dakwah, jihad siasah, jihad ekonomi, jihad nafsu dan jihad-jihad lain! Sepertimana firman ALLAH:

“Tidaklah sama antara yang duduk (yang tidak turut berperang) yang tidak memiliki uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atau orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menyajikan surga (An Nisa: 95).

ALLAH mengancam orang-orang yang tidak mahu berjihad!

1. Jika kaum muslimin tidak mau pergi berjihad, mereka akan disiksa dengan azab yang pedih.

"Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya bila dikatakan kepadamu: "Berangkatlah (untuk berperang) pada jalan Allah" kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal keni'matan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) diakhirat hanyalah sedikit."


(QS At-Taubah ayat 38)

"Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan digantinya (kamu) dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan dapat memberi kemudharatan kepada-Nya sedikitpun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."


(QS At-Taubah ayat 39)

2. Jika kaum muslimin meninggalkan jihad maka mereka akan ditimpa kehinaan yang tidak akan sirna (hilang), kecuali melainkan mereka kembali melaksanakan jihad.

"Bila kamu berjual-beli dengan 'inah (dengan cara riba dan penipuan), mengikuti ekor-ekor lembu, menyukai bercocok tanam, dan kamu meninggalkan jihad, Allah akan menimpakan kehinaan kepada kamu yang tidak akan dicabut sehingga kamu kembali kepada agamamu."


(HR Abu Daud)(Silsilah Hadist Shahih Al-Bani No. 10, 11)

3. Jika suatu kaum meninggalkan Jihad maka Allah akan menghinakan mereka.

"Abu Bakar As-Shiddiq ra berkata : " Wahai manusia sesungguhnya pada tahun pertama didalam bulan seperti bulan ini aku telah mendengar Rasulullah saw berbicara diatas mimbar : "Tidaklah suatu kaum meninggalkan jihad fie sabilillah melainkan Allah hinakan mereka, dan tidaklah suatu kaum meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar melainkan Allah ratakan azab atas mereka."


(HR Said bin Mansur).

4. Allah akan menimpakan kefakiran kepada suatu kaum yang meninggalkan jihad.

"Sya'bi berkata : "Ketika Abu Bakar As-Shiddiq naik mimbar, beliau menyebutkan hadist dan didalam hadist itu beliau mengatakan : "Tidaklah suatu kaum meninggalkan jihad fie sabilillah, melainkan Allah timpakan kefakiran terhadap mereka."


(HR Ibnu Asakir)

Mungkin ada orang yang menyangkal : Kita lihat orang ramai telah berpaling daripada jihad tetapi mengapa dikalangan mereka, banyak orang-orang kaya? Didalam hadist Shahih Rasulullah saw menerangkan apa yang dimaksud dengan kaya


"Bukanlah kaya itu dengan banyaknya harta benda, tetapi kaya yang sebenarnya adalah jiwa yang kaya."


(HR Bukhari)

Demikian yang disebut kaya dalam arti yang sebenarnya, sedangkan manusia yang kita saksikan pada zaman sekarang ini, ketika mereka telah berpaling daripada jihad dan gahnimah, dan diganti dengan menghadapkan perhatiannya kepada berbagai usaha yang berbeda beda apakah itu yang Mubah maupun yang Haram, Allah timpakan atas mereka kefakiran hati, terlalu tamak dan sangat rakus.


Sehingga mereka banyak menolak kewajiban dan banyak makan barang haram sepertu hasil raswah dan sebagainya. Dunia atau harta yang sedikit bagi mereka merupakan suatu yang membuat mereka sangat bimbang. Allah jadikan mereka hina karena tamak dan rakus, sehingga tidaklah sekali kali engkau jumpai salah seorang dari mereka yang beranggapan bahwa rezekinya itu datang dari arah dirinya, melainkan ia telah dikuasai oleh kehinaan dan telah diperhamba oleh ketamakan dan oleh rasa takut kehilangan rezeki.

Sekiranya ia manusia yang kaya, tentu ia akan hidup merdeka. Maka sebenarnya ia adalah orang yang fakir walaupun dia mempunyai harta yang banyak. Walaupun pada zahirnya ia adalah manusia yang aziz, yang mulia tetapi sebenarnya ia telah dikuasai oleh kehinaan.

Sebaliknya orang yang memperoleh rezeki melalui pedangnya, tidaklah demikian keadaannya, karena ia memperoleh rezeki dari ghanimah yang diperoleh dengan pedang dan tanpa menghinakan diri kepada siapapun selain kepada Allah. Dan selain itu karena ghanimah adalah rezeki yang benar-benar halal serta murni tidak bercampur syubhat. Itulah yang menjadikan sebab terangnya hati, terusirnya sifat tamak, bakhil dan rakus.

Dan orang yang memperoleh ghanimah, walaupun keadaan zahirnya itu fakir, tetapi ia memiliki jiwa yang kaya. Walaupun selimut zahirnya itu rendah dan hina tetapi perasaan batinnya mulia dan agung sebagaimana yang disifati oleh Allah swt :

"Lemah lembut terhadap orang-orang mukmin dan tegas terhadap orang-orang kafir."


(QS Al-Maidah 54)

Orang yang mengatakan sekarang bukan zaman Jihad lagi, dilaknat oleh Allah, malaikat dan semua manusia.

"Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda : "Jihad itu akan senantiasa manis dan segar selama hujan masih turun dari langit. Akan datang suatu zaman pada manusia yang pada zaman itu ada ulama diantara mereka mengatakan : "Sekarang ini bukan zaman jihad lagi.", Siapa yang mengalami zaman tersebut, maka sebaik-baiknya zaman adalah Jihad." Mereka para (para sahabat) berkata : "Wahai Rasulullah adakah orang yang berkata macam itu?" Beliau saw menjawab : "Ya, yaitu orang yang dilaknat oleh Allah, Malaikat dan Manusia semuanya."


(HR Said bin Mansur)

6. Orang yang mati sedangkan ia belum pernah berperang dan tidak pernah tergerak hatinya untuk berperang, ia mati pada satu cabang kemunafikan.

"Siapa yang mati sedangkan belum pernah berperang dan tidak pernah tergerak hatinya untuk berperang maka ia mati pada satu cabang kemunafikan."


(HR Muslim)

7. Orang yang tidak berperang atau tidak membantu perlengkapan orang yang berperang atau tidak menjaga keluarga orang yang berperang dengan baik, ia akan ditimpa kegoncangan sebelum hari kiamat.

"Siapa yang tidak berperang atau tidak membantu persiapan orang yang berperang, atau tidak menjaga keluarga orang yang berperang dengan baik, niscaya Allah timpakan kepadanya kegoncangan." Yazid bin Abdu Rabbihi berkata :"Didalam hadist yang diriwayatkannya ada perkataan "sebelum hari kiamat."


(HR Abu Daud, Ibnu Majah, Darimi, Baihaqi dan Ibnu Asakir)

Akhir kalam, ayuh kita nyalakan semula semangat ingin berperang dalam jiwa seluruh umat Islam! Kita jadikan diri, keluarga dan masyarakat kita sebagai singa-singa ALLAH. Yang gagah berani menyahut seruan jihad! Yang berlarian memburu syahid! Ayuh kita lakukan segera sehingga terbinalah umat Islam yang gagah berani yang menjadi singa-singa ALLAH! Dengan adanya singa-singa ALLAH, maka bergegarlah dunia ini dengan ngauman mereka! Mereka tidak gentar untuk menerkam seluruh musuh-musuh ALLAH yang menindas Islam selama ini.. Maka terbebaslah seluruh negeri Islam yang dijajahi kuffar. Terbela nasib umat Islam yang tertindas selama ini.. Sudah lama singa-singa ini disuntik dengan ubat pelali, sehingga mereka berdiam diri. MAKA, SEKARANG ADALAH MASA UNTUK MEMBANGKITKAN SEMULA SEMANGAT INGIN BERPERANG KAUM MUSLIMIN UNTUK BERJIHAD!!!!

Sabtu, 16 Oktober 2010

Dakwah Dalam Islam


Oleh Ustaz Syed Hasan Alatas


Allah berfirman yang bermaksud:

"Siapakah yang terlebih baik perkataannya daripada orang yang Menyeru
kepada Allah dan beramal soleh seraya berkata:"Sesungguhnya saya salah
seorang Muslim." (Fussshilat ayat 33)


Perkataan ataupun ucapan menyeru manusia ke jalan Allah adalah suatu amalan yang terbaik dan mulia. Tugas suci ini telah dilaksanakan oleh Rasul-Rasul Allah semenjak mula manusia diciptakan, yang telah ditunaikan oleh ramai utusan Allah S.W.T. antara lain Adam a.s., Noah a.s, Hud a.s, Ibrahim a.s (Abraham), Ismail a.s, .Ishak a.s.(Isaac), Ya'qub a.s.(Yacob), Yusuf a.s.(Joseph), Musa a.s(Moses), Daud a.s.(David), Sulaiman a.s.(Solomon), Isa a.s. (Jesus) dan hingga ke akhir Rasulullah Muhammad s.a.w.
Semua mereka menyeru ke jalan Allah, jalan yang benar dan melarang manusia dari perbuatan yang keji dan jahat.

Semua utusan Allah itu telah melaksanakan tugas mereka dengan baik dengan tidak mengharapkan apa-apa upah, malah mereka telah mengorbankan harta benda malah ramai pula diantara mereka yang dikejaar-kejar dan ingin dibunuh, seperti apa yang telah dialami oleh Nabi Musa a.s., Nabi Isa a.s. dan juga apa yang telah dialami oleh Nabi Muhammad s.a.w.

Rasulullah s.a.w.mengajak manusia ke jalan Allah dengan lemah lembut dan kasih sayang sesuai dengan Firman Allah yang maksudnya:

"Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah (kebijaksanaan) dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dijalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk."(Annahl:125)Usaha menyeru manusia ke jalan Allah bukanlah pekerjaan yang mudah, ia memerlukan pengorbanan segalanya, baik tenaga, harta benda jika diperlukan nyawa sekalipun. Usaha yang mulia ini akan berhadapan dengan banyak halangan dan rintangan yang datangnya dari berbagai penjuru. Jika kita tabah menghadapinya Insya-Allah usaha Dakwah kita akan berjaya..
Sejak Adam a.s. hingga hari kiamat syaitan bekerja keras untuk menyesatkan Adam a.s. dan anak cucunya. Bila syaitan menjelma menjadi manusia, maka syaitan manusia ini akan berusaha keras untuk menghalang segala pekerjaan yang baik, terutama sekali Dakwah ke jalan Allah, menyeru kepada yang baik dan melarang daripada yang mungkar. Mereka akan bekerjasama menghalang Dakwah dengan berbagai cara dan daripada mereka ini kita tidak dapat mengharapkan apa-apa pertolongan. Kita perlu berusaha sendiri. Insya Allah dengan usaha yang tidak mengenal putus asa dan dengan pertolongan Allah Nabi s.a.w.telah mencapai kejayaan.

Kita teringat betapa susahnya Nabi berdakwah dalam menyampaikan seruan Allah. Nabi s.a.w. dihina, difitnah, dituduh orang gila, dikejar-kejar malah mau dibunuh. Baginda pergi ke Taif untuk menyampaikan Dakwahnya. Di sana beliau telah disambut dengan cercaan dan makian. Malah mereka menyuruh budak kecil melempari Nabi s.a.w. dengan batu kayu dan sebagainya, sehingga tubuhnya penuh dengan luka dan kakinya berdarah. Dalam keadaan seperti itu Rasulallah s.a.w. hanya berdo'a:

"Ya Allah tunjukilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahuinya."

Kaum jahiliyah Quraisy terus sahaja berusaha untuk menghalang perjuangan Nabi s.a.w. Tidak cukup dengan cacian dan makian, melemparkan kotoran ke tubuh Baginda, meletakkan duri di depan rumah Baginda, malah Rasulallah s.a.w. dan kaumnya bani Hasyim dan bani Muthalib dipulaukan hingga hampir tiga tahun lamanya.

Mereka dibiarkan di sebuah lembah yang kering kontang, dan tidak dibenarkan siapapun untuk memberikan apa-apa pertolongan.Tidak cukup dengan berbagai penganiaayaan dan kezaliman malah mereka telah membuat pakatan untuk membunuh Nabi s.a.w. Akhirnya Rasulallah s.a.w. diperintahkan Hijrah ke Yathrib (Madinah).

Di Madinah Dakwah Nabi s.a.w.mendapat sambutan diluar dugaan. Di Madinah Nabi s.a.w. disamping mendirikan masjid Rasulullah s.a.w., telah mempersaudarakan kaum Muslimin yang datang dari Makkah (Muhajirin) dengan kaum Muslimin di Madinah (Ansor). Disamping itu Nabi telah berjaya menyatupadukan semua pendudukan Madinah yang terdiri daripada berbilang kaum dan agama, dengan membuat perjajian yang terkenal dengan Piagam Madinah.

Alhamdulillah berkat usaha yang gigih dan tak pernah mengenal putus asa yang berlandaskan niat yang ikhlas menyeru manusia kejalan Allah, jalan yang menyelamatkan manusia daripada kesesatan dan kehancuran, akhirnya Nabi sa.w, dengan pertolongan Allah s.w.t. dan bantuan daripada semua sahabat yang setia dalam perjuangan Rasulullah s.a.w. telah memperoleh kejayaan. Kemudian usaha yang mulia dan suci ini telah dilanjutkan oleh para alim-ulama dan cerdik pandai Islam lainnya. Dengan bantuan daripada semua pihak terutama daripada para hartawan dan dermawan, akhirnya usaha yang mulia ini telah mendapat pengikut sehingga seperlima daripada penduduk dunia.

Tanggung jawab menyeru ke jalan Allah adalah menjadi tanggung jawab semua pihak, mereka yang tak boleh berdakwah dengan lisan, boleh berdakwah dengan harta benda. Ataupun sekurangg-kurangnya berdakwah dengan contoh teladan yang baik, semoga dengan demikian Insya-Allah usaha yang mulia ini diberkati dan akan memperoleh kejayaan.


Wahai orang yang mempunyai penyakit di hatinya! Bartaubatlah segera daripada menimpakan bala bencana dan musibah keatas pendakwah2 yang menyeru manusia ke jalan ALLAH sebelum ALLAH menimpakan bala azab siksanya keatas kamu! ALLAH senanttiasa bersama-sama dengan orang yang membantu agamaNYA.

menentang golongan pendakwah bukanlah akhlak seorang muslim, menentang pendakwah dan menimpakan bala bencana keatas pendakwah pula ialah akhlak orang munafiq


Firman ALLAH: “Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan fitnah(bala bencana) kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahannam dan bagi mereka azab (neraka) yang sangat pedih”. (Q.S. al-Buruj: 10)


“Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allahakan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan.” (Al-Ahzab: 57)


Dan di antara mereka (yang munafik itu) ada orang-orang yang menyakiti Nabi sambil mereka berkata: "Bahawa dia (Nabi Muhammad) orang yang suka mendengar (dan percaya pada apa yang didengarnya)". Katakanlah: "Dia mendengar (dan percaya) apa yang baik bagi kamu, ia beriman kepada Allah dan percaya kepada orang mukmin, dan ia pula menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu". Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu, bagi mereka azab seksa yang tidak terperi sakitnya. (61 at-Taubah)


“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.” (QS. Al Akzab:58)


“Hai orang-orang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yg diolok-olok) lebih baik daripada mereka (yg mengolok-olok) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok) wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yg diolok-olok) lebih baik daripada wanita (yg mengolok-olok) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zhalim.” (QS. Al Hujurat: 11)

Khamis, 14 Oktober 2010

YuSoF QaRDhaWi :KeWaJiPaN JiHaD pErLu DiBangKiTkaN SeMuLa


Syeikh Yusof Qordhawi menyatakan bahawa umat Islam harus menghidupkan kembali kewajipan jihad untuk membebaskan wiilayah Palestin di bawah kuasa Zionis.Kemerdekaan Palestin mesti dibayar dengan darah dan kita tidak boleh meninggalkan Palestin berjuang sendirian dan setiap muslim harus memainkan peranan masing-masing dalam mendukung saudara semuslim kita di Palestin.

Rasulullah SAW bersabda:
“Barangsiapa
yang tidak memerhatikan (memikirkan) masalah kaum Muslimin,
maka dia bukan dari golongan mereka”. ( Riwayat Baihaqi
dari Anas ).


Firman ALLAH:
“Wahai nabi! Kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang ,jika ada dua puluh orang yang sabar di antara kamu,nescaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang musuh,dan jika ada seratus orang yang sabar diantara kamu,nescaya mereka dapat mengalahkan seribu orang kafir,kerana orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti” (surah Al-Anfaal : 65)
sumber: era muslim

Jumaat, 1 Oktober 2010

Tentera Malaysia di Afghanistan : Mengapa ramai yg tak tahu?


يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى
أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ
فَإِنَّهُ مِنْهُمْ
"Hai orang2 yg beriman janganlah kamu
mengambil orang2 Yahudi dan Nashrani menjadi pemimpin-pemimpin;
sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yg lain. Barangsiapa di
antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin mk sesungguh orang itu
termasuk golongan mereka."


Heran den, ramai orang kita tak perasan bahawa Malaysia dah letak Askar Melayu kat Afghanistan tolong Amerika dan tentera bersekutu yang lain bunuh orang Islam.

1] Bulan Julai 2010, Malaysia bersetuju hantar tentera membantu tentera berikat bunuh orang awam Afganistan dan Taleban atas arahan Amerika Laknatullah. Memang la dalam news PM Najib kata kita hanya menghantar pegawai perubatan (Army medical team) tapi hakikat sebaliknya kita tak tahu. PM Najib dah banyak tipu den bai. Korang den tak tahu.

2] Yang paling den herankan, Yb-yb samado dari kerajaan dan pembangkang tak bising pun tentang isu ini. Apo dah jadi? Sobab banyak makan lomang kot.

3] Banyak persoalan bermain difikiran den. Mengapa Amerika nak sangat hapuskan Taleban/Mujahidin? Korang mungkin jawab sobab nak bunuh Osama kerana Osama bertanggungjawab dalam peristiwa 9/11. Hehehe kono tipu la korang dengan CNN. Orang Amerika sendiri percayo ia adolah perbuatan orang dalam.

4] Antara alasan lain, Kapitalis Amerika dan Britan mahu menguasai laluan minyak di utara Afghanistan. Betul, tapi alasan utama mereka menyerang negara itu ialah diorng percaya tentara Taleban/Mujahidin adalah tentera Imam Mahdi. Ha Ha Ha den dongar korang ketawo. Tapi Dajjal Al-Masih tengah serius nak hapuskan Taleban melalui Amerika dan Zionis. Den bukan cakap bohong ni bai.

5] Situasi peperangan di Afghanistan sengaja digolapkan oleh CNN dan BBC. Tentera bersekutu atau Tentera Ahzab sedang mengalami kekalahan. Macam mano Obama boleh luluskan puluhan ribu askar baru-baru ini? Takkan suko-suko kot.

6] Member den ado bagitahu den dalam bulan poso yg lopeh bahawa Taleban dah kuasai banyak kawasan di Afghanistan. Dio cakap peperangan hebat berlaku antara Tentera Ahzab dan Taleban sedang hangat berlaku dan ribuan tentera Amerika mati. Den tak bertanyo mano dio dapek news tu. Den pulak tak mencari dalam internet sobab time tu kempen bersamo-samo kenkawan yg lain nak bebaskan Abg Sudin dari Kem Kamunting.

7] Den nak tanyo, adokah public bersetuju dengan misi tentera Malaysia di Afghanistan? Kos diorng ditanggung oleh duit cukai rakyat Malaysia. Membazir bai. Den harap Yb-yb Pakatan Rakyat tolong tanyokan pada PM Najib pada sesi terakhir Sidang Parlimen Dewan Rakyat yang bermulo pado 11 Okt hingga 15 Dis 2010. Yb-yb tolong balun Najib atas isu ini. Tolong tanyo kek Najib, Kenapa Malaysia wajib menjadi Anjing Amerika?

8] Tahun 2001-2003, Taleban digulingkan oleh Tentera Ahzab/Tentera Bersekutu yang terdiri daripada Amerika, Britain, India, Iran, Rusia, Pakatan Utara, Australia dlll. Bilo Taleban bangkit, Obama ajak banyak negara lain join sekali lawan Taleban. Malaysia dengan senyuman rela hati bersamo Obama membunuh saudara muslim mereka di Afghanistan. Ulama’ Mudo UMNO pun tersenyum samo.

9] Untuk info, Tentera Amerika dan Tentera Ahzab banyak bunuh orang awam dari tentera Taleban. Diorg cakap Taleban sengajo menggunokan org awan sebagai perisai. CNN bohong bai.

10] Mungkin la Tentera Malaysia tak terlibat dekat war zone sobab news ckp Malaysia just hantar Army Medical Team. Cubo korang bayangkan, maso bulan poso aritu selepas Tentera Ahzab ni berperang dgn Taleban dalam satu operasi, 8 org Tentera Amerika cedera parah tapi taknak mampos. Doktor Tentera Malaysia dengan senyuman merawat mereka. Walhal diorg baru balik membunuh orang awan dan Taleban, saudara muslim kita. Den ulang balik, SAUDARA MUSLIM KITA!

11] Den bukan ostad, tapi den percaya isu ini membabitkan akidah kita sbg umat Islam. Negara kita adalah negara muslim tetapi membantu tentera kuffar/tentera ahzab memerangi muslim yg lain di Afghanistan. Agak-agak di mano akidah kito selopeh ni bai?

___________________________________________________________________________

Malaysia makes first deployment to Afghanistan

(AFP) – Jul 14, 2010

KUALA LUMPUR — Malaysia will make its first military deployment to Afghanistan Thursday, sending a unit of medical personnel as ties with the United States deepen.

The Malaysian military will join New Zealand medics based in Bamiyan province, defence ministry spokesman Lieutenant Colonel Salawati Yahaya told AFP.

The deployment comes at the request of the Afghan government, and follows a warming of previously frosty ties between the United States and mainly-Muslim Malaysia.

Salawati said 12 personnel will leave Thursday and the remaining 28 in the 40-member contingent will depart in September for a nine-month tour of duty.

"They will provide medical and dental services to the locals," she said.

New Zealand has been responsible for the Bamiyan region since 2003.

In an April meeting between Malaysian Prime Minister Najib Razak and US President Barack Obama, the two leaders agreed to cooperate on key security issues to create a stronger relationship.

Najib has said that Malaysia is also prepared to train Afghanistan's police, military personnel and civilian administrators.

Malaysia is currently the 18th largest trading partner of the United States, with approximately 34 billion dollars in two-way trade in 2009.

http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5h_1OpN5OVsVna11AcasrXkj9GVxg

News yg berkaitan :

1] http://www.onepakistan.com/news/world/53251-Malaysia-makes-first-deployment-Afghanistan.html

2] http://www.thejakartapost.com/news/2010/07/15/malaysia-makes-1st-military-afghanistan-deployment.html

3] http://www.paktribune.com/news/index.shtml?229639

4] http://pakobserver.net/201007/16/detailnews.asp?id=41753

5] http://news.smh.com.au/breaking-news-world/malaysia-makes-first-afghan-deployment-20100715-10c58.html

6] http://wfol.tv/stop-nato/4674-first-malaysian-troops-to-afghanistan.html

7] http://www.bt.com.bn/news-asia/2010/07/16/malaysia-makes-first-military-deployment-afghanistan

Sumber: facebook

Fajar Kebangkitan Islam Sudah Menjelma

Fajar Kebangkitan Islam Sudah Menjelma
"Pergilah kamu beramai-ramai (untuk berperang pada jalan Allah), sama ada dengan keadaan ringan (dan mudah bergerak) ataupun dengan keadaan berat (disebabkan berbagai-bagai tanggungjawab); dan berjihadlah dengan harta benda dan jiwa kamu pada jalan Allah (untuk membela Islam). Yang demikian amatlah baik bagi kamu, jika kamu mengetahui. (At-Taubah 41)

Artikelku Yang Popular